Calamiteiten
Dagelijkse gang van zaken
Dagindeling
   Voorbeeld dagindeling
   'gewone" schooldag

Huisregels
Kind-Leidster Ratio

Globale dagindeling buitenschoolse opvang 
Het programma van de BSO biedt een vaste structuur. Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan overgang en overdracht tussen school, BSO en ouders, verzorging, samenzijn, vrij spel en exploratie. Kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom worden er op de groep vaste dagindelingen gebruikt.

Kinderen kunnen dan zelf de dag voorspellen en weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft hen een gevoel van (zelf)vertrouwen en veiligheid. Hiermee krijgen ze ook ruimte om ook zelf een gedeelte van de tijd in te vullen zoals zij dat willen.

Kinderen worden altijd gestimuleerd om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Als de leidster opmerkt dat een kind liever haar/zijn eigen weggaat, dan is daar alle begrip voor. De mogelijkheid is er om je even ‘terug te trekken’ indien daar behoefte voor is.

De Dagindeling van de Buitenschoolse Opvang