Calamiteiten
Dagelijkse gang van zaken
Dagindeling
   Voorbeeld dagindeling
   'gewone" schooldag

Huisregels
Kind-Leidster Ratio

Calamiteiten 
In geval van een calamiteit, is er in het gebouw voldoende ondersteuning door andere volwassenen, met EHBO en of BHV diploma. Zij zijn ook betrokken bij de gang van zaken in het gebouw.

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich binnen Kinderopvang “Het Wolkje/BSO”  bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van KinderHotel “Het Wolkje”. Indien noodzakelijk evacueren wij de kinderen naar onze verzamelplaats  tegenover onze BSO. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar te komen halen. Meldt dan altijd aan de leidster dat u uw kind mee neemt.
 
Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken voor ons pand te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten.