Calamiteiten
Dagelijkse gang van zaken
Dagindeling
   Voorbeeld dagindeling
   'gewone" schooldag

Huisregels
Kind-Leidster Ratio

Uitstapjes
Er zullen uitstapjes ondernomen worden. Uitstapjes worden voor de gezelligheid en de ontspanning gemaakt, maar dragen ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind; ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Te denken valt aan (grote) speeltuinen, pretparken, raceplanet, artis, Amsterdamse bosbaan, geitenboerderij, Nemo, Ballorig, jeugdtheater, bibliotheek e.d. Deze dagen zullen ruim van te voren worden gecommuniceerd met de ouders per email, nieuwsbrieven, en mondeling toegelicht. Er worden vaste vertrek- en aankomsttijden afgesproken met ouders. Omdat KinderHotel “Het Wolkje” graag elk kind een dagje uitgunt, zullen de excursies op verschillende dagen aangeboden worden zodat elk kind er aan kan deelnemen. Pedagogisch medewerkers begeleiden de uitstapjes en worden in het vervoer soms bijgestaan door behulpzame vrijwilligers, vaak ouders.

Voor dit soort uitstapjes – zeker wanneer de kinderen per auto worden vervoerd – wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.

Vervoer naar de buitenschoolse opvang
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op van school en rijden gezamenlijk naar de buitenschoolse opvang locatie. Wij bieden een extra service aan om de ouders die veel werken te ontlasten waardoor wij graag kinderen brengen/halen naar clubs/sport of verjaardagsfeesten.

Toezicht houden op TV, Computer en internetgebruik
De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken of computerspelletjes spelen. Er wordt selectief aangeschaft. Bij aankoop van een spel of video/dvd wordt zorgvuldig bekeken of het geschikt is voor de betreffende leeftijdscategorie, door te letten op kijkwijzer en omschrijving, dit o.a. in verband met het waarborgen van de emotionele veiligheid. Het voorkomen van gewelddadigheden, bloot en grof taalgebruik zijn redenen om een spel, video/DVD niet aan te schaffen.

Er wordt door de groepsleiding toezicht gehouden als de (grote) kinderen aan de computer (met internettoegang) zitten. Het is altijd van belang om interesse te tonen in wat een kind achter de computer doet, om mee te spelen en met het kind in gesprek te gaan over het verschil tussen de digitale wereld en de echte wereld, zodat het kind de verschillen beter begrijpt. De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken. Bijvoorbeeld naar een gekozen film of naar een programma wat geschikt is voor de betreffende groep. De regels bij tv kijken of bij de (spel)computer zijn: beperkt gebruik!

Kleding en schoeisel
De kinderen spelen intens bij KinderHotel “Het Wolkje”  en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. KinderHotel “Het Wolkje”  kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij adviseren u te zorgen dat uw kind in bij KinderHotel “Het Wolkje”  sloffen met een goed profiel, of antislipsokken draagt. Deze kunnen bewaard worden in het mandje van uw kind. U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig is als reserve.