Calamiteiten
Dagelijkse gang van zaken
Dagindeling
   Voorbeeld dagindeling
   'gewone" schooldag

Huisregels
Kind-Leidster Ratio

Huisregels

 • We zeggen gedag tegen de leiding als we binnenkomen en als we weggaan.
 • We spreken volwassene leidsters aan met U.
 • We behandelen elkaar met respect en doen geen dingen bij anderen die we zelf ook niet leuk vinden (zoals pesten).
 • We respecteren iedereen zoals ze zijn.
 • We vragen eerst of iets mag en dan pas doen we het.
 • We ruimen na het spelen of knutselen alles weer op.
 • We gaan netjes om met het materiaal waarmee we werken of spelen.
 • We behandelen eten met respect want we kunnen niet zonder.
 • We schreeuwen niet door de groep en door de gangen.
 • We helpen elkaar waar en wanneer dat nodig is.
 • We zijn aardig voor en tegen elkaar.
 • We schelden en vloeken niet op de groep, je kan daar anderen ook pijn mee doen.
 • We praten onze ruzies uit voordat we naar huis gaan (als die er zijn). Dan kun je de boosheid sneller vergeten.
 • Boos zijn mag, maar er is een grens!
 • We doen elkaar geen pijn en spugen niet op elkaar.
 • We laten elkaar uitpraten.
 • We fluisteren niet in gezelschap.
 • Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.


Foto’s en video / Facebook

Wij hebben een Facebookprofiel aangemaakt voor het KinderHotel.

Dit Facebook account is alleen voor de ouders, buitenstaanders die niet geaccepteerd zijn door ons zullen geen toegang krijgen. Regelmatig worden binnen de KinderHotel “Het Wolkje”  foto’s en video-opnamen gemaakt voor gebruik, op de website, tijdens groepsoverleggen en ouderavonden. Wij maken Foto´s op verjaardagen, feestdagen, uitstapje of gewoon als we aan het spelen zijn in de tuin. Alle foto’s van de uitjes, dagelijkse activiteiten worden in mapjes geplaatst in Facebook zodat ouders de foto´s van hun kind(eren) vanuit hier kunnen downloaden en kunnen opslaan op eigen PC.

Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de groepsleiding kenbaar te maken. U kunt ons vinden via Facebook door KinderHotel “Het Wolkje”   in te typen bij het zoeken.

Vriendjes en Vriendinnetjes
Vriendjes of vriendinnetjes mogen in overleg komen spelen op de BSO. Daarbij wordt altijd overlegd met de ouder van het betreffende kind, ook over het ophalen, en er wordt gekeken  of de situatie in de groep (aantal kinderen en groepssamenstelling) het toelaat. Als het te druk is kan het vriendje of vriendinnetje niet komen. Er wordt tevens goed gekeken of alle  kinderen wel aan bod komen en niet steeds hetzelfde kind een vriendje meeneemt. De kinderen die komen spelen moeten voor een bepaalde tijd worden opgehaald.

Bij de oudere groep komen regelmatig buurtkinderen even langs. Dit is meer een in- en uitloop. De kinderen van de naschoolse opvang kunnen de buurtgenoten ook op het speelveld  van KinderHotel “Het Wolkje” ontmoeten.

Spelen bij andere kinderen thuis

Dat mag alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

Verantwoordelijkheid ouders binnen KinderHotel “Het Wolkje”

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van KinderHotel “Het Wolkje”   verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Verdere veiligheidsregels

 • We rennen niet in de ruimte of op de gang. Er zijn anderen die dat niet leuk vinden en de kans is groot dat je tegen iemand aan loopt of iemand omver loopt.
 • De grote kinderen melden het altijd als ze naar een andere ruimte buiten de BSO gaan.
 • We komen niet op het kantoor.
 • We staan niet op het meubilair zoals tafels, stoelen, banken en kasten.
 • We hangen onze jassen en eventueel tassen, vesten, sjaals en mutsen netjes op aan de kapstok.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met scherp materiaal.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met spelmateriaal. Er wordt niet mee gegooid, want dat is gevaarlijk en het spelmateriaal kan zo kapot gaan.
 • We schoppen en slaan elkaar niet.
 • We eten en drinken aan tafel.
 • We koken onder begeleiding. Als wij tosti’s maken letten wij erop dat we ons niet verbranden aan de hete tostiapparaat.
 • We spelen niet met scherp bestek.
 • Als we buiten in een ruzie verzeild raken waar we zelf niet uitkomen gaan we terug naar Kinderopvang “Het Wolkje/BSO” om raad te vragen aan de leidsters.
 • We blijven bij elkaar als we in een groep naar buiten gaan.
 • We vragen aan de leidster of we naar buiten mogen en zeggen waar we naar toe gaan.
 • We letten op elkaar en waarschuwen onze groepsgenoten als er gevaar dreigt.

OPENINGSTIJDEN
KinderHotel “Het Wolkje” is het gehele jaar geopend, 365 dagen incl. Alle nationale feestdagen.

Overschrijding van de openingstijden
Indien u uw kind eerder brengt voor 07.00 of na 19.00u dan zijn de verruimde openingstijden van toepassing en worden en extra opvangkosten in rekening gebracht.
Dit i.v.m. de vroege ochtend/ avond tarief.

Ruilen van dagdelen
In bijzondere gevallen is het mogelijk zonder extra kosten een dagdeel wordt omgewisseld met een ander dagdeel dat nader overeen te komen is.
Dit is echter alleen mogelijk als er 1 week van te voren overleg heeft plaats gevonden.
Het is niet de bedoeling dat ziekte- en vakantiedagen van kinderen op deze manier worden ingehaald.

Extra dagdelen
Incidenteel gebruik van andere extra dagdelen dan overeengekomen is, is mogelijk voor zover de bezetting dit toelaat. U kunt dit overleggen met de groepsleiding. Hiervoor wordt een extra dagdeel in rekening gebracht.

Incidentele opvang in een andere groep
Het is mogelijk dat bij afwezigheid van meerdere kinderen binnen 1 groep er enkele kinderen van deze groep in een andere groep worden opgevangen. Dit om een zo gewenst mogelijk personeelsplanning te creëren. Medewerkers zullen zorgvuldig kijken wat wenselijk is bij het volgen van het protocol samenvoegen.

Afmelden
Wij verzoeken u ons telefonisch op de hoogte te stellen van de afmelding en niet per e-mail om, te voorkomen dat de afmelding niet tijdig wordt opgemerkt en de groepsleiding niet van de juiste informatie wordt voorzien. Indien uw kind een besmettelijk ziekte heeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan, indien nodig, maatregelen nemen om beesmetting van andere kinderen te voorkomen.

Einde plaatsing
De plaatsing eindigt uiterlijk op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Een korte verlenging van de plaatsing is dan alleen mogelijk als u dit tijdig heeft aangevraagd en dit planning dit toelaat. Als u de plaatsing eerder wilt beeindigen, houdt u dan rekening met een opzegtermijn van 1 maand.
Het contract kan op ieder moment van de maand worden opgezegd via de mail.
plaatsing@kinderhotel-hetwolkje.nl of per post ( A. Vondelingstraat 13 1314 NA Almere).

Voeding
Flesvoeding voor uw baby dient u zelf mee te nemen. De broodmaaltijden worden in z’n geheel verzorgd door KinderHotel “Het Wolkje” dit geldt ook voor het fruit, drinken en de tussendoortjes en warm eten. Mocht uw kind tijdens de opvang aangepaste voeding nodig dient u dit zelf mee te nemen.

Als uw kind iets te vieren heeft en u wilt trakteren, dan kan dat uiteraard. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel mogelijk gezond te trakteren. Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn.

Verschoning
Indien uw kind tijdens de opvang luiers nodig heeft, dan worden deze verstrekt door KinderHotel “Het Wolkje”. Een set reserve kleding dient u zelf mee te nemen. Mocht het voorkomen dat uw kind gebruik moet maken van reservekleding van KinderHotel “Het Wolkje”, wilt u deze kleding dan gewassen en zo spoedig mogelijk terug brengen.

Speelgoed
Geef uw kind s.v.p. geen speelgoed mee. Een knuffel waar uw kind erg aan gehecht is vormt hier uiteraard een uitzondering op.

Veiligheid
Om te voorkomen dat kinderen blijven hangen aan koortjes van kleding verzoeken wij u dringend te letten op de kleding van uw kind (geen koordjes, lange capuchons etc.) Wij vragen tijdens uw haal- en brengmoment geen tassen op de grond of een andere plek te laten staan. Zo hopen we op het risico dat kinderen medicijnen of sigaretten (of anderszins gevaarlijke voorwerpen) in handen krijgen grotendeels uit te sluiten.

Aansprakelijkehid
KinderHotel “Het Wolkje” is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van kinderen. Wij verzoeken u persoonlijke spullen (tas, fles, jassen en sjaals) duidelijk te merken.

Toezicht
De GGD verzorgt het toezicht op de kinderopvang. Na inspectie van de GGD verstrekt KinderHotel “Het Wolkje” het inspectieverslag aan de oudercommissie. Belangstellenden kunnen de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties en dus ook die van KinderHotel “Het Wolkje” inzien via de site van de www.landelijkregisterkinderopvang.nl en op onze eigen website. Op verzoek verstrekt KinderHotel “Het Wolkje” ook een papieren versie ter inzage op het kantoor van de locatie.