Calamiteiten
Dagelijkse gang van zaken
Dagindeling
   Voorbeeld dagindeling
   'gewone" schooldag

Huisregels
Kind-Leidster Ratio

Kind-Leidster Ratio BSO

De Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving beschreven die een basis kwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kind ratio.

Het aantal vakbekwame leidsters (PW3 of vergelijkbaar) dat aanwezig is, is in verhouding tot het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen per groep.

De Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving bevatten regels die een basiskwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Eén van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kind ratio. Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven.

De regels voor Buitenschoolse opvang :
Dit wordt berekend op basis van: 1 leidster per 10 aanwezige kinderen 4 t/m 13 jaar
KinderHotel “Het Wolkje” heeft in het werkplan de kind- leidster ratio uitgebreid uitgewerkt.