WAAROM ELK KIND ZOU MOETEN DANSEN

Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Dit is aangeboren. Al vanaf de geboorte zoeken kinderen naar manieren om zich fysiek te ontwikkelen: ze gaan bewuster bewegen, leren motorisch handelen en stellen zichzelf zo in staat te leren kruipen, lopen, staan, pakken etcetera. Kinderen hebben de behoefte om te experimenteren. Dat dit niet elk kind even snel gaat, doet al niets af aan hun natuurlijke beweging.

Creativiteitsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan dans omdat het kinderen leert creatief te denken en stimuleert om vrij te bewegen en daarbij hun gehele lichaam te betrekken. Kinderen hebben een grote verbeeldingskracht waar dans goed bij aansluit. Zo vormt dans een leerproces én een creatief proces; kinderen leren de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen en toepassen en prikkelt tegelijkertijd hun fantasie.

In onze mooie dansruimte wordt er door een professionele danslerares op gezette tijden en dagen in de week dansles gegeven aan kinderen van 2 - 13 jaar.