Peutergym

 

Bewegen bevordert de Motoriek

 

levert een bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.

Doel:

Het kind vrijer te maken, beter en zelfbewuster te laten bewegen. En een goed contact te leren maken met andere peuters.

Spelen is leren

Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkeling; dus begrippen als: over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door bewegen komen de begrippen echter tot leven. De leidster helpt het kind daarbij. Door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen.  Activeren, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen.  Sommige peuters zullen eerst ‘de kat uit de boom kijken’, maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen. De peuters zullen elkaar daarin ook stimuleren. De emotionele ontwikkeling wordt hierdoor bevorderd.

Peutergym en de opvoeding

De peutergym kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de gym onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en de peuter meer zelfvertrouwen geven. En het bevordert ook de muzikale ontwikkeling.

Leren van elkaar (sociale contacten)

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.