Activiteiten
Groepen
Eten en drinken
Dagindeling
Werken met thema's
Communicatie

Als een kindje voor het eerst ons KinderHotel “Het Wolkje” bezoekt, krijgt het te maken met een nieuwe omgeving en nieuwe gezichten. Het kind moet de kinderopvang gaan ervaren als prettig en vertrouwd. Elk kind krijgt de gelegenheid om kennis te maken met de toekomstige eigen groep. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Baby’s krijgen de kans om te wennen aan de geluiden op de groep en de stemmen van de leidsters. De oudere kinderen maken kennis met de leidsters en kindjes van hun groep. Zij krijgen de gelegenheid de groepsruimte te verkennen en kennis te maken met het dagritme. Om een eigen plekje te creëren, krijgt het kind een eigen kapstokje, mandje en bedje. Het kindje wordt tijdens de wenuurtjes persoonlijk door de leidster ontvangen en op het gemak gesteld. Zij probeert aan te sluiten bij de gevoelens en behoefte aan veiligheid van het kind. De eerste wenafspraak wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarbij de ouders kennismaken met de leidster. Bij dit gesprek krijgen de ouders informatie over de dagelijkse gang van zaken en de leidster krijgt informatie over uw kind, zoals voeding en persoonlijke eigenschappen. Uiteraard kunnen ouders ook tijdens de kennismakingsuurtjes altijd even bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat.