Activiteiten
Groepen
Eten en drinken
Dagindeling
Werken met thema's
Communicatie

Hoe communiceert KinderHotel “Het Wolkje” met u?
Ouders hebben altijd de mogelijkheid overleg te plegen met de leidsters zodat de opvoeding op elkaar afgestemd kan worden. Omdat de opvoeding van het kind uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders is, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Overleg tussen ouders en KinderHotel “Het Wolkje” wordt op verschillende manieren gerealiseerd.
Tijdens de eerste wenochtend van het kind vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden zowel verzorgings- als opvoedingsaspecten besproken, zoals ritme en gewoontes van het kind. Ouders kunnen tijdens dit gesprek aangeven wat zij belangrijk vinden en hierover afspraken maken. Er wordt aandacht besteed aan wederzijdse verwachtingen en gevraagd naar specifieke wensen van ouders.
De overdracht vindt digitaal plaats, d.m.v. de ouder-account. De ouder wordt nu in de geldigheid gesteld, elk moment van de dag inzicht te hebben in de opvang van hun kind. Ouders kunnen ook altijd even bellen om te informeren naar hun kind. Als er iets bijzonders is, zullen wij altijd contact opnemen met de ouders om dit te bespreken.
Op ieder moment dat de ouders een gesprek wensen over de ontwikkeling van het kind en de dagelijkse gang van zaken, kan een afspraak gemaakt worden met de groepsleidster en vestigingsmanager.
Aan het eind van de week wordt een update met gebeurtenissen van de afgelopen week en de plannen voor de komende week, samen met het menu voor de komende week, verstuurd per mail. Op de gang hangt er een groot mededelingenbord, omdat het van belang is dat de ouders kunnen adviseren, is er in onze KinderHotel “Het Wolkje” een ouderoverleg actief(ontwikkelingen binnen ons kinderopvang/ouders worden ook op de hoogte gesteld met nieuwtjes).
Verder worden er een aantal keer per jaar evenementen georganiseerd, zoals een Paasochtend, ’s winters een Koek-en-Zopie en een informatieve avond, waar ouders elkaar en ons eens op een andere manier kunnen spreken.