Activiteiten
Groepen
Eten en drinken
Dagindeling
Werken met thema's
Communicatie

De dagindeling van de baby’s
Het dagritme van de baby’s is natuurlijk niet voor iedere baby gelijk. Bij kinderen tot 1 jaar wordt zoveel mogelijk het ritme van thuis aangehouden.


Het dagritme van de baby’s ziet er globaal zo uit:

07.00-09.00 uur   

Alle kinderen worden gebracht door papa/mama en er wordt informatie uitgewisseld over hun kind. Voor de ouders bestaat de gelegenheid om koffie/thee te drinken. Baby’s mogen vrij spelen op de grond of in de box.

09.00 uur

De kinderen die er al aan toe zijn krijgen een fruithap/fruitstukjes en een flesje/tuit drinken.

09.30-10.00 uur

1ste Verschoningsronde en 1ste slaapronde.

10.00 uur

Spelen en/of een activiteit doen.

11.00 uur

Flessentijd.

11.30 uur

Aan tafel bereiden we de broodmaaltijd en daarna gaan we eten. We maken er een gezellig gebeuren van en zingen liedjes met elkaar.

12.00-12.30 uur

2e verschoonronde en 2e slaapronde, kinderen die wakker zijn hebben de ruimte om op de groep te spelen en te ontdekken.

14.30 uur

Rond deze tijd komen kinderen uit bed en worden verzorgt/ 3e verschoonronde.

14.30-15.00 uur

Flessentijd en de andere kinderen gaan voor de 3e slaapronde.

15.00 uur

We gaan weer aan tafel en we bieden de kinderen een tussendoortje met drinken.

15.00-15.15 uur

Spelen en/of een activiteit doen.

16.00 - 17.00 uur   

Warme maaltijd met drinken.

17.00 uur

Laatste verschoningsronde.

17.00-19.00 uur

Alle kinderen worden opgehaald door papa en/of mama.

In de zomerperiode worden er extra drinkmomenten ingebouwd.


De dagindeling van de peuters

07.00-09.00 uur   

Alle kinderen worden gebracht door papa/mama en er wordt informatie uitgewisseld over hun kind. Voor de ouders bestaat de gelegenheid om koffie/thee te drinken. De kinderen mogen vrij spelen.

09.00 uur

De kinderen krijgen een fruithap/fruitstukjes en drinken.

09.30 uur

Verschoningsronde/wc-ronde.

10.00 uur

Spelen en/of een activiteit doen(evt. naar buiten).

11.00 uur

Flessentijd.

11.30 uur

Samen opruimen en aan tafel voor een broodje en drinken.

12.00 uur

Van tafel; verschoningsronde, tijd om een dutje te doen.

14.30 uur

De kinderen die hebben geslapen komen uit bed, verschoningsronde/ tussendoortje met iets te drinken.

15.00 uur

Spelen en/of een activiteit doen (evt. Naar buiten).

16.00-17.00 uur

Warme maaltijd met drinken.

17.00 uur   

Laatste verschoningsronde/wc-ronde.

17.00-19.00 uur

Alle kinderen worden opgehaald door papa en/of mama.

In de zomerperiode worden er extra drinkmomenten ingebouwd.