Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De wijzigingen zijn ingedeeld in 4 thema’s:

Thema 1 - Ontwikkeling van het kind staat centraal
Thema 2 - Veiligheid en gezondheid:
Thema 3 - Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Thema 4- Kinderopvang is een vak

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk spelen daarbij een belangrijke rol. Deze voorzieningen stimuleren de ontwikkeling van kinderen en geven ze een kansrijke start. Goede voorschoolse voorzieningen en goede buitenschoolse opvang zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Verantwoorde kinderopvang

Mentorschap

Pedagogisch beleidsplan

Overdracht naar de basisschool

2. Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. Binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s.

Veiligheids gezondheidsbeleid

EHBO

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Stabiliteit vanuit het perspectief van het kind is hierbij van belang. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan een stabiele omgeving.

Beroepskracht kindratio

Vaste gezichtencriterium

3 uursregeling

4. Kinderopvang is een vak

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Minimum taalniveau

Inzet van vrijwilligers

Inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap

IKK en CAO