Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Het team KinderHotel “Het Wolkje”

Naast het creëren van een huiselijke sfeer vinden wij Rust, Reinheid en Regelmaat belangrijk. Elk kind heeft behoefte aan structuur en voorspelbaarheid, wat onder andere wordt gerealiseerd door het kind een eigen vaste groep te geven met vaste leidsters. Wanneer deze door omstandigheden niet aanwezig zijn, wordt er voor een vaste invalster gezorgd. Op deze manier zien de ouders en uw kind altijd een bekend gezicht. Alle medewerkers in ons team zijn goed opgeleid, volgen doorlopend extra trainingen, zijn professioneel, enthousiast en vooral lief voor uw kind. Ze hebben een relevant diploma pedagogisch werk op MBO of HBO niveau. Ze krijgen jaarlijks een extra opleiding EHBO voor kinderen. Alle leidsters hebben veel werkervaring in de kinderopvang.

De pedagogisch medewerkers kunnen al hun aandacht geven aan de kinderen. Ze worden namelijk voor andere taken ondersteund door de rest van het team. Deze bestaat uit huishoudelijk/keukenpersoneel, stagiaires, chauffeurs, administratie en management.

Scholing personeel
De leidsters (en de invalkrachten) die bij KinderHotel “Het Wolkje” werken zijn allemaal in het bezit van een MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang. Tevens hebben alle leidsters die werkzaam zijn bij KinderHotel “Het Wolkje”, een verklaring van goed gedrag (VOG ) afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel.
Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis
mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen.
Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Inzet andere volwassenen
Naast de gediplomeerd leidsters worden er ook stagiaires ingezet op de groep.
Hierop is het BPV-beleid van toepassing. De stagiaire werkt onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een geschoolde leidster. Zij is een medewerkster bij het verzorgen en begeleiden van kinderen. De stagiaire werkt ten allen tijde boventallig op de groep, naast de reeds geschoolde leidster(s). Regelmatig moet de groepsleiding taken vervullen, waarbij het noodzakelijk is om de groep en de kinderen te verlaten. Onze pedagogisch medewerkers worden dagelijks ondersteund in hun werkzaamheden door een groepshulp. De groepshulp doet alle ondersteunende diensten zoals eten klaar zetten, schoonmaakwerkzaamheden en hulp bieden bij bijvoorbeeld de jassen en schoenen aantrekken. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers zich helemaal richten op de kinderen. We werken met vaste oproep krachten die in eerste instantie het verlof, vakantie en ziekte van de vaste pedagogisch medewerkers opvangen. Om de continuïteit te waarborgen, wordt zoveel mogelijk dezelfde invalmedewerker op een groep ingezet. Indien er conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

Pedagogisch medewerkers in opleiding
Binnen KinderHotel “Het Wolkje” worden pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. KinderHotel “Het Wolkje” is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.
Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.
De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep of door de assistent leidinggevende.

Alle Pedagogisch medewerkers in opleiding  binnen KinderHotel “Het Wolkje” zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Werken bij KinderHotel “Het Wolkje”
Als medewerker ben jij het gezicht van onze organisatie en geef je uiting en vorm aan onze missie en visie. Je bent, ongeacht je functie in de organisatie, betrouwbaar, betrokken én belangrijk.  Daarmee dragen we samen bij aan een open, prettige en veilige sfeer voor kinderen, ouders en collega’s. En niet in de laatste plaats voor jezelf!

Wij bieden leuke, gezonde EN educatieve kinderopvang. De kinderen die wij onder onze hoede krijgen, geven we een veelzijdig aanbod. We zoeken dan ook pedagogisch medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en achtergronden, uiteraard naast je erkende pedagogische kwalificatie. Denk hierbij aan sport, spel, drama en muziek, verzin het maar: alles kan bij KinderHotel “Het Wolkje”.


Het Personeel:

Even voorstellen:

Ik ben Martha F. Lie-Kwie-Sjoe – Meije.

Getrouwd met Albert René Lie-Kwie-Sjoe, de trotse moeder van 4 kinderen, w.o: 2 zoons, 2 dochters en Oma van 3 schattige kleindochters.

Als financieel/administratief medewerker  ben ik op jonge leeftijd het leven ingegaan, maar met kinderen werken was altijd één van mijn dromen. Deze droom heb ik altijd vastgehouden en die op de dag als vandaag werkelijkheid is geworden.

Na mijn laatste baan in de administratie, heb ik vanaf 2007 gekozen voor de functie als Gastouder.

Van 01 februari 2007 tot en met 15 oktober 2017 heb ik mij als Gastouder omhoog gewerkt.

Daartussen ben ik Houder geweest van een Buitenschoolse Schoolse opvang, waar mijn oudste dochter, Alison, mijn eerste medewerker werd.

Mijn motto is onder andere:

KWALITEIT, BETROKKENHEID EN GOEDE ZORG VOOR DE KINDEREN

16 Oktober 2017 is mijn grote droom waarheid geworden en mag ik mij met trots de Houder van:

KINDERHOTEL “HET WOLKJE” noemen.

Het realiseren van dit doel is tot stand gekomen door steun van mijn hele gezin. 

Als mens kom je moeilijke situaties tegen, waar je geen tegenstand kan bieden, maar de HOOP opgeven doe ik NOOIT.

Met de PASSIE en de LIEFDE voor de kinderen, komen we er zeker doorheen.


Alison (Vaste Pedagogisch medewerker bij de baby-/dreumesgroep):
Mijn naam is Alison en ben 30 jaar.
Ik woon met mijn partner en samen hebben we 3 dochters. Mijn karakter is te beschrijven als; geduldig, vrolijk, energievol, creatief, open en gevoelig. Waar ik zeer gepassioneerd over ben is mijn gedrevenheid. Ik ga altijd voor mijn doel tot ik het bereikt hebt.

 


Albert (medewerker technische dienst):
Van klusbedrijf naar kinderopvang. Dat is een overtuigende verandering. Ik heb diverse ondersteunende taken die ik dagelijks moet volbrengen, als: chauffeur, keukenpersoneel (kok), onderhoudsman/technische dienst. Daarnaast heb ik de haal- en brengservice onder mijn hoede. Hierdoor biedt KinderHotel "Het Wolkje" kwalitatieve - en professionele opvang.


Goede dag mag ik mijzelf even aan u voorstellen?

Mijn naam is Bernadette Rebel sinds 2018 ben ik als pedagogisch medewerkster verbonden aan KinderHotel “Het Wolkje”.
Hier bij Het Wolkje is het één grote familie iets wat mijn collega’s en ikzelf als zijnde pedagogisch medewerkers eveneens proberen over te dragen aan uw als ouder(s) en de kinderen waar wij zorg voor mogen dragen.

Zo zijn er bij KinderHotel “Het Wolkje” geen meesters of juffen maar spreekt men het pedagogisch team aan als oom (opa) of tante.
Onze Houdster heeft binnen onze zetting de aanspreektitel “oma”.

Zelf ben ik leidster en mentor van de groep BSO kinderen in de leeftijd 4 t/m 6 jaar.
Ook geef ik aansturing aan een groep kinderen welke zich qua ontwikkeling onderwijl begeven
richting het basisonderwijs.

Beide groepen kinderen laten zich kenmerken door hun nooit af latende nieuwsgierig en
leergierigheid.

Het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe is dan ook niet van de lucht wanneer ik deze groepen aansturing geef.

Als pedagogisch werkende binnen onze ruim opgezette BSO is het ons doel om uw kind en/of
kinderen een zo huiselijk mogelijk klimaat te bieden om na een dag van scholing even te
acclimatiseren.
Belangrijker is dat hij of zij zich bij ons op het gemak voelt zichzelf te zijn.

Iedere dag opnieuw zien ik en mijn collega’s dan ook met plezier uit naar hun gezelschap.

Wij samen zien het als een geweldig leuke uitdaging om hun honger naar kennis, avontuur en plezier te mogen blijven aanwakkeren voeden en waar mogelijk te stillen.

Iets wat wij voorgaan door een divers aanbod van keuzemogelijkheden.

Aan de hand van thema’s geven wij uw kind en/of kinderen de vrijheid deel te nemen aan diverse
activiteiten als knutselen, tekenen, schrijven, spelletjes, sport of het lezen van een boekje.

Om zichzelf door te ontwikkelen in zowel hun motorische, lichamelijke en sociale ontwikkeling is er ook de ruimte om te dansen of buiten even een balletje te trappen of touwtje springen etc.

Wanneer gewenst is even helemaal niets te doen is eveneens een mogelijkheid.

Op vakantie dagen is er de ruimte voor het maken van een leuk uitje, ook wordt er regelmatig
gekookt of iets gebakken en is er de ruimte gebruik te maken van de gelegenheid om deel te nemen aan diverse sport en spel activiteiten in de omgeving.

Uiteraard wordt u van deze activiteiten ruim vooruit op de hoogte gebracht.

De kinderen worden dagelijks ontvangen met iets kleins te eten zoals fruit, rauwkost een broodje of koekje en wat te drinken.

Op vakantie en woensdagen is er een gezamenlijke fruit en/of broodmaaltijd ook is er voor de
kinderen die tot de avonduren komen om 16.00 uur dagelijks een warme maaltijd welke zij samen
met hun eigen tante of oom nuttigen.

Kinderen die gebruikmaken van de late sluiting eten s ’avonds wanneer gewenst nog eens een extra kleine maaltijd.

Bent u nieuwsgierig geworden naar hetgeen KinderHotel “Het Wolkje” voor u zou kunnen
betekenen? Schroom niet en neemt u gerust contact op met onze Houdster en wellicht mogen wij/ons dan binnenkort wel in persoon aan u voorstellen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Bernadette Rebel.


Mijn naam is Marleen Dijkman

Ben een moeder van 2 kinderen. Een zoon van 14 en een dochter van 10 jaar.
Ik heb al 10 jaar ervaring in de kinderopvang en ik vind het nog steeds leuk om met kinderen te werken.

Sinds 5 aug 2019 maak ik deel uit van het team van KinderHotel “Het Wolkje” op de dreumes groep (De Grote Sterretjes).


Lieve allemaal,

Mijn naam is Nathalie Brugman en ik ben 21 jaar oud.

Ik vind het hartstikke leuk om aan te kondigen dat ik va af maart hier mag komen werken.

Ik kom drie dagen in de week op de babygroep te staan.

Ik heb de studie gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 mbo afgerond in 2018, in de tussentijd heb ik heel leuk gewerkt op een kinderdagverblijf, hier heb ik op verschillende groepen mogen werken als pedagogisch medewerker waaronder een babygroep van 0 tot 2 jaar
een peutergroep van 2 tot 4 jaar en op de bso.

Nu ga ik in september 2020 beginnen aan de HBO opleiding pedagogisch educatief professional onder begeleiding van het Windesheim.

Dit is een 2-jarige opleiding waarbij ik werk en leren kan combineren.

Ik kijk er heel erg naar uit om de nieuwe collega’s ouders en natuurlijk de belangrijkste van allemaal de kinderen te ontmoeten.

Ik hoop ook dat alles wat ik leer in mijn opleiding kan gebruiken in de praktijk en ik de kinderen op een zo goed mogelijke en leerrijke omgeving kan bieden voor de kinderen.

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten.

Mocht u vragen hebben kom dan vooral naar mij toe.
Groetjes Nathalie


Hallo allemaal,

Mijn naam is Mary Fehling en ik ben 59 jaar oud.
Ben oma van 3 kleinzoons van 1 t/m 4 jaar en een vierde opkomst.

Sinds16 Juni maak ik deel uit van het team: KinderHotel ” Het Wolkje”.
Ik ben werkzaam op de financiële administratie.

Ik heb 21 jaar bij een groot Internationaal bedrijf gewerkt op de customer service en op de financiële afdeling en vind het heel fijn om nu bij een kleiner bedrijf te werken.
En ik kan u zeggen: het is heel leuk en ik geniet van de kinderen en van mijn andere collega’s

Mijn werkdagen zullen zijn van: dinsdag t/m donderdag van 8:30 t/m 17:00.
Als u vragen heeft over uw facturen of over de incasso, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Dan ga ik het samen met u uitzoeken, doornemen en oplossen.

Met vriendelijke groet,
Mary


Hallo, ik ben Nancy Berkleef

Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen in Almere. Ik werk al dertien met veel plezier in de kinderopvang, geen enkele dag is hetzelfde. Ik vind het mooi om de ontwikkeling van een kind te volgen en om te zien dat geen enkel kind hetzelfde is. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen niveau en tempo.

Vanaf April 2019 ben ik werkzaam bij KinderHotel “Het Wolkje”. Ik vind het erg leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en daarbij de activiteiten aan te passen op de behoeftes en interesses van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen bij KinderHotel “Het Wolkje”. Ik heb er heel veel zin in en ik zie er naar uit om jullie kinderen te leren kennen.

Werken met mensen is een passie voor mij, maar werken met kinderen heeft door de jaren heen een duidelijke voorkeur gekregen. Elke dag is anders en kinderen zijn zo heerlijk oprecht! Het mooiste vind ik nog een eer om deel uit te mogen maken van de groei en ontwikkeling van de kinderen die hier een paar dagen/dagdelen in de week komen spelen. Door onze kleine en vaste team creëer je een vertrouwde sfeer en krijg je makkelijker een band met de kinderen.

Ik werk fulltime op de BSOgroep. Daarnaast ondersteun ik ook mijn collega’s op diverse KDV groepen. Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Op een hopelijk lange en mooie tijd bij KinderHotel “Het Wolkje”!


Hoi! Ik ben Bobbi van Hameren en ik ben 21 jaar.

Als ik mijzelf zou moeten omschrijven, zou ik mij sportief noemen. Ik hou van sporten en van samen sporten, maar voetbal is wel mijn favoriete sport! Voor corona voetbalde ik in Amsterdam bij ASV de Dijk als centrale verdedigster.

Wat mij zo aantrekt aan kinderen is hun eerlijkheid en energie. Het is zeer dankbaar om met kinderen te werken en dat geeft mij weer extra energie.
Ik heb al eerder in de BSO gewerkt. Hier werkte ik als pedagogisch medewerker, maar gaf ik de kinderen voornamelijk voetballessen of kleutersport. Dit beviel heel goed. Het leukste eraan is dat je zelf stiekem ook een beetje mee kunt doen.

Wat mijn toekomst brengt, weet ik nog niet. Hier heb ik nog geen plannen voor. Zolang ik maar gelukkig ben in wat ik doe, dat is voor mij het belangrijkste!


Per 1 Februari 2021 werd ik de nieuwe pedagogische medewerker in het Kinder Hotel te Almere onder de naam Johanna van Soeren – Harpal. Mijn motivatie en mijn geschiktheid zal ik in deze brief aan u toelichten.

Wie ben ik en waarom koos ik voor dit beroep?
Sommige mensen hebben het geluk dat ze vrij vroeg weten wat ze willen doen in hun leven. Mensen die weten hoe hun toekomst en loopbaan er uit zullen zien hebben het makkelijk. Je bent overtuigd van wat je wilt doen en weet welke stappen je moet ondernemen om je doel te bereiken. Zo een persoon ben ik. Ik wist op vrij vroege leeftijd dat ik pedagogisch medewerker wilde worden en met kinderen wilde werken. Daarom was het een weloverwogen en bewuste keuze om te beginnnen aan de opleiding die adequaat is voor mijn huidige functie. Het begeleiden, verzorgen van lessen in klassen en bijstaan van kinderen en/of jongeren doe ik al 24 jaren vastberaden zonder vrees.

Ik koos ervoor om hier in dienst te komen omdat, de stimulerende communicatie tussen pedagogisch medewerkers en peuters vormt het hart van de pedagogiek in kindercentra. Dus mijn visie en ontwikkeling voor de kinderen bij Het Wolkje is natuurlijk dat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal staat. Ik houd mij dagelijks bezig met het begeleiden van kinderen (individueel en in groepen) bij dagelijkse activiteiten op basis van het pedagogisch beleidsplan.

Met ontzettend veel plezier heb ik mijn studie onlangs afgerond en heb ik mijn Bachelor diploma behaald. Tijdens mijn studie heb ik de kans gehad om erg veel praktijk ervaring op te doen door de vele stages die ik heb mogen lopen. Activiteiten verrichten met kinderen, hen verzorgen, een veilige en vertrouwde speelomgeving creëren dat zijn belangrijke taken die ik met zorgvuldigheid en passie zal verrichten. Verantwoorde pedagogische begeleiding die aanvullend werkt op het welzijn van het kind naast de opvoeding van ouders. Daar wil ik mij voor inzetten. Ik wil kinderen positief stimuleren in hun ontwikkeling en ouders het gevoel meegeven dat ze onbezorgd naar hun werk kunnen gaan.

Betrouwbaar, professioneel en verantwoordelijk dat zijn de kernwaarden die mij het best omschrijven. Ik vind het een enorme verantwoordelijkheid om kinderen positief te begeleiden in hun ontwikkeling. Deze verantwoordelijk neem ik erg serieus en dit uit zich in mijn professionaliteit in mijn werk. Ik ben erg sociaal, vriendelijk en straal betrouwbaarheid uit. Ik heb controle over situaties en straal gezag met sympathie uit. Kinderen reageren ontzettend goed op mij en hier ben ik heel erg blij mee en erg trots op.

Met vriendelijke groet, Johanna Harpal