Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Het team KinderHotel “Het Wolkje”

Naast het creëren van een huiselijke sfeer vinden wij Rust, Reinheid en Regelmaat belangrijk. Elk kind heeft behoefte aan structuur en voorspelbaarheid, wat onder andere wordt gerealiseerd door het kind een eigen vaste groep te geven met vaste leidsters. Wanneer deze door omstandigheden niet aanwezig zijn, wordt er voor een vaste invalster gezorgd. Op deze manier zien de ouders en uw kind altijd een bekend gezicht. Alle medewerkers in ons team zijn goed opgeleid, volgen doorlopend extra trainingen, zijn professioneel, enthousiast en vooral lief voor uw kind. Ze hebben een relevant diploma pedagogisch werk op MBO of HBO niveau. Ze krijgen jaarlijks een extra opleiding EHBO voor kinderen. Alle leidsters hebben veel werkervaring in de kinderopvang.

De pedagogisch medewerkers kunnen al hun aandacht geven aan de kinderen. Ze worden namelijk voor andere taken ondersteund door de rest van het team. Deze bestaat uit huishoudelijk/keukenpersoneel, stagiaires, chauffeurs, administratie en management.

Scholing personeel
De leidsters (en de invalkrachten) die bij KinderHotel “Het Wolkje” werken zijn allemaal in het bezit van een MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang. Tevens hebben alle leidsters die werkzaam zijn bij KinderHotel “Het Wolkje”, een verklaring van goed gedrag (VOG ) afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel.
Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis
mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen.
Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Inzet andere volwassenen
Naast de gediplomeerd leidsters worden er ook stagiaires ingezet op de groep.
Hierop is het BPV-beleid van toepassing. De stagiaire werkt onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een geschoolde leidster. Zij is een medewerkster bij het verzorgen en begeleiden van kinderen. De stagiaire werkt ten allen tijde boventallig op de groep, naast de reeds geschoolde leidster(s). Regelmatig moet de groepsleiding taken vervullen, waarbij het noodzakelijk is om de groep en de kinderen te verlaten. Onze pedagogisch medewerkers worden dagelijks ondersteund in hun werkzaamheden door een groepshulp. De groepshulp doet alle ondersteunende diensten zoals eten klaar zetten, schoonmaakwerkzaamheden en hulp bieden bij bijvoorbeeld de jassen en schoenen aantrekken. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers zich helemaal richten op de kinderen. We werken met vaste oproep krachten die in eerste instantie het verlof, vakantie en ziekte van de vaste pedagogisch medewerkers opvangen. Om de continuïteit te waarborgen, wordt zoveel mogelijk dezelfde invalmedewerker op een groep ingezet. Indien er conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

Pedagogisch medewerkers in opleiding
Binnen KinderHotel “Het Wolkje” worden pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. KinderHotel “Het Wolkje” is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.
Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.
De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep of door de assistent leidinggevende.

Alle Pedagogisch medewerkers in opleiding  binnen KinderHotel “Het Wolkje” zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Werken bij KinderHotel “Het Wolkje”
Als medewerker ben jij het gezicht van onze organisatie en geef je uiting en vorm aan onze missie en visie. Je bent, ongeacht je functie in de organisatie, betrouwbaar, betrokken én belangrijk.  Daarmee dragen we samen bij aan een open, prettige en veilige sfeer voor kinderen, ouders en collega’s. En niet in de laatste plaats voor jezelf!

Wij bieden leuke, gezonde EN educatieve kinderopvang. De kinderen die wij onder onze hoede krijgen, geven we een veelzijdig aanbod. We zoeken dan ook pedagogisch medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en achtergronden, uiteraard naast je erkende pedagogische kwalificatie. Denk hierbij aan sport, spel, drama en muziek, verzin het maar: alles kan bij KinderHotel “Het Wolkje”.

Het Personeel:

Martha (Administratie/Vestigingsmanager):
Sinds 01 februari 2007 als gastouder gestart. Op 01 februar 2016 mocht ik de Buitenschoolse opvang openen. Per 16 oktober 2017 is het mij gelukt mijn droom/wens, sinds jaren te verwezenlijken: Ik mag mij nu de trotse Houder van het kinderHotel "Het Wolkje" noemen. Mijn doel is door mijn doorzetting, drijfsveer, passie en liefde voor dit vak samen met mijn team en mijn gezin kwalitatieve en professionele opvang aan te bieden. Waar ouders hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten.

 

Alison (Vaste Pedagogisch medewerker bij de baby-/dreumesgroep):
Mijn naam is Alison en ben 27 jaar.
Ik woon met mijn partner en samen hebben we 3 dochters. Mijn karakter is te beschrijven als; geduldig, vrolijk, energievol, creatief, open en gevoelig. Waar ik zeer gepassioneerd over ben is mijn gedrevenheid. Ik ga altijd voor mijn doel tot ik het bereikt hebt.

 

Jane (Vaste Pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang):
Mijn Naam is Jane, ben 49 jaar en woon in Almere. Mijn visie is om het beste uit een kind te halen. Ieder kind is uniek op zijn eigen manier. Zelf heb ik een zoon en een dochter. Ik werk al sinds 2003 in de kinderopvang en vind het nog steeds vreselijk leuk. Ik ben een geduldige, energieke en vooral creatieve kinderleidster met een vleugje humor.

 

Janice (Vaste Pedagogisch medewerker bij de peutergroep:
Ja, Leuk! Ik mag ook op de website van KinderHotel "Het Wolkje", bij de één en al grote familie.
Ik ben Janice Tjon Kon Hong, wonend in Almere sinds 2002 wederom en werkend in de kinderopvang. Iedere dag is een uitdaging en anders als je met kinderen werkt.
Ik heb een volwassen dochter en twee honden. Als het ff kon, had ik wel meer dieren als toen ik in Suriname woonde. Toen had ik een boerderij met koeien, kippen en schapen en natuurlijk veel honden.
Maar nu mag ik werken bij deze gezellige familie, allemaal ooms en tantes, nichtjes en neefjes.
Ik zou zeggen, kom maar een keer langs en proef de sfeer bij KinderHotel "Het Wolkje".

 

Albert (medewerker technische dienst):
Van klusbedrijf naar kinderopvang. Dat is een overtuigende verandering. Ik heb diverse ondersteunende taken die ik dagelijks moet volbrengen, als: chauffeur, keukenpersoneel (kok), onderhoudsman/technische dienst. Daarnaast heb ik de haal- en brengservice onder mijn hoede. Hierdoor biedt KinderHotel "Het Wolkje" kwalitatieve - en professionele opvang.