Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling
Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal.
Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkeld zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te bieden. 
 

Onze visie op de kinderopvang

Zoals eerder vermeld, streven wij ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar tegelijkertijd ook veiligheid. Met omgeving bedoelen wij alles waar het kind mee te maken krijgt: de accomodatie, de verdeling in stamgroepen, de andere kinderen en de leiding. Met veiligheid bedoelen wij niet alleen een veilige inrichting en veilig speelgoed, maar ook de figuurlijke veiligheid die de leidster diente te bewaken door het kind geborgenheid en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft. Verder hechten wij veel waarde aam communicatie/samenwerking met ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen.