Wat houdt KinderHotel “Het Wolkje” in
Onze visie kinderopvang
Het team
Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid in de kinderopvang
Wet kinderopvang

Risico-inventarisatie

Bij KinderHotel “Het Wolkje” werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Aan de hand van deze risico-inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt om de veiligheid voor de kinderen te verbeteren en worden er maatregelen genomen om de hygiëne voorschriften zo goed mogelijk na te leven. Dit plan wordt besproken in het team, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Op de groep(of groepen?) staat een map RIE. Hierin worden de inventarisatielijsten, plan van aanpak en evaluatie bewaard. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen deze map bekijken en er vragen over stellen.

Hygiëne en veiligheid; omgaan met risico’s

Natuurlijk willen we veilig en hygiënisch werken. Niemand wil dat kinderen in de kinderopvang vaker ziek worden. Niemand wil dat kinderen onnodig letsel oplopen. Wel willen we rationeel blijven. De inrichting van de ruimtes moet spannend blijven. Weinig experimenteren met ‘gevaarlijk’ spelmateriaal (zoals steltlopen).

Het is niet zinvol verkoudheidsbacteriën te bestrijden zolang kinderen met hetzelfde speelgoed spelen. Wel hebben we een schoonmaakschema waarin het schoonmaken speelgoed regelmatig terugkomt. Ook het schoonmaken van de groepsruimtes en materialen gebeurt volgens vastgestelde regels en richtlijnen. Dagelijks worden de ruimtes gereinigd door onze pedagogisch medewerkers. De toiletruimtes worden dagelijks meerdere malen gereinigd en commodes na iedere verschoning. De groeps- en slaapruimtes zijn goed geventileerd en worden dagelijks gelucht. Kinderen hebben een eigen bedje om een vertrouwd plekje te bieden, maar ook uit hygiënisch oogpunt. De bedjes worden regelmatig verschoond. Ook het speelmateriaal wordt wekelijks gereinigd en tussendoor wanneer nodig. Spenen worden na ieder gebruik uitgekookt, niet uitgewisseld en afgespoeld wanneer gevallen. In onze kinderopvang wordt in geen geval gerookt. Wij vinden het belangrijk dat het kind gedurende zijn of haar verblijf schoon en fris is. Wij zijn dan ook alert op schone neusjes en handen en verschonen de kleren wanneer deze vies zijn geworden. Een kind gaat in bad of onder de douche na bijvoorbeeld een erg vieze luier of bij logeren. Voor kinderen is persoonlijke hygiëne geen vanzelfsprekendheid en dient hierom voorgedaan te worden door de leidsters. Belangrijk voor zowel de kinderen als de leidsters is het wassen van de handen na gebruik van het toilet en voor en na het eten. Voordat het kindje wordt opgehaald, krijgt het een schone luier, zalf op de wangetjes en lotion in de haren. Om de kinderen schone kleren aan te kunnen trekken wanneer nodig, wordt de ouders gevraagd reservekleertjes mee te geven.

Welke ongevallen willen wij vermijden?

Het gaat hier om die ongevallen waarvoor medische hulp moet worden ingeroepen. Niet om een kind dat omvalt met zijn stoeltje (en daar geen letsel van oploopt), of een kind dat buiten over een richel tussen de tegels struikelt met een geschaafde knie tot gevolg, of kinderen die tegen elkaar aanbotsen en een buil oplopen. Kortom het gaat om de ongelukken en niet om de ongelukjes.

Wat vinden wij aanvaardbaar risico?

Geen ongelukken, is niet realistisch. Kleine ongevallen (geschaafde knie, bult op het hoofd) horen bij het groter groeien en voor ernstige ongevallen geldt dat we streven naar een veiligheidsniveau dat minimaal dat van thuis evenaart. Maar een bepaald risico moeten we accepteren.